Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale 2007 - 2013

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

 

SC TETRONIC SRL este o firmă specializată în producţia de echipamente electronice de putere şi automatizări. Domeniul principal de activitate este producţia de convertoare de medie şi înaltă frecvenţă pentru încălzire prin inducţie.

Produse:

  • Convertoare de medie şi înaltă frecvenţă pentru încălzire prin inducţie, în gama 10 - 400 kHz şi gama de putere 5 - 200 kW
  • Surse de tensiune de curent continuu de joasă şi înaltă tensiune
  • Invertoare monofazate şi trifazate pentru aplicaţii speciale

Proiectare, consultanţă:

  • Proiectare în domeniul electronicii şi al automatizării
  • Soluţii software pentru sisteme cu microprocesoare, DSP, CPLD
  • Automatizări industriale cu automate programabile - PLC
  • Asistenţă tehnică in garanţie şi postgaranţie

 

Titlul proiectului
„Eficientizarea activității SC TETRONIC SRL prin achiziționare de software și hardware destinate îmbunătățirii ciclului de viață al produselor"

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro"

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"